410-412 Nguyễn Văn Quá, P Đông Hưng Thuận, Q12, TP HCM

GỖ MỸ NGHỆ CAO CẤP XUẤT KHẨU XUÂN BÁCH

khay trà (20)

khay trà (20)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (21)

khay trà (21)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (1)

khay trà (1)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (2)

khay trà (2)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (3)

khay trà (3)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (4)

khay trà (4)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (5)

khay trà (5)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (6)

khay trà (6)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (7)

khay trà (7)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (8)

khay trà (8)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (9)

khay trà (9)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (10)

khay trà (10)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (11)

khay trà (11)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (12)

khay trà (12)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (13)

khay trà (13)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

khay trà (14)

khay trà (14)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

PHÒNG KHÁCH

Bộ minh thúng 3 món

Bộ minh thúng 3 món

Chất liệu gỗ: gỗ cẩm thị

Kích thước:

Liên hệ

Bộ ghế góc 3 món

Bộ ghế góc 3 món

Chất liệu gỗ: Gỗ Hương

Kích thước:

9.000.000 vnđ

Bộ minh vai bò 3 món

Bộ minh vai bò 3 món

Chất liệu gỗ: Gỗ cẩm thị

Kích thước:

Liên hệ

Bộ minh chọc 3 món

Bộ minh chọc 3 món

Chất liệu gỗ: Gỗ cẩm lai

Kích thước:

Liên hệ

Bộ ghế góc 3 món bàn tròn

Bộ ghế góc 3 món bàn tròn

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ đỏ

Kích thước:

6.800.000 vnđ

Bộ bàn ghế 3 món gỗ tràm

Bộ bàn ghế 3 món gỗ tràm

Chất liệu gỗ: Gỗ tràm

Kích thước:

Liên hệ

Bộ triện đào 6 món tay 10 gỗ gõ mật

Bộ triện đào 6 món tay 10 gỗ gõ...

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ mật

Kích thước:

Liên hệ

Bộ triện đào 10 món tay 12 cẩm lai

Bộ triện đào 10 món tay 12 cẩm ...

Chất liệu gỗ: Gỗ Cẩm Lai

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ghế như ý tay hộp 6 món

Bộ bàn ghế như ý tay hộp 6 món

Chất liệu gỗ: Gỗ Hương

Kích thước:

50.000.000 vnđ 45.000.000 vnđ

-10%
Bộ bàn ghế triện 10 món tay 14 gỗ cẩm lai

Bộ bàn ghế triện 10 món tay 14 gỗ...

Chất liệu gỗ: Gỗ Cẩm Lai

Kích thước:

Liên hệ

photo 4 (2)

photo 4 (2)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Bộ đại phú quý chạm chim tay hộp 6 món

Bộ đại phú quý chạm chim tay hộp...

Chất liệu gỗ: gỗ hương

Kích thước:

50.000.000 vnđ 48.000.000 vnđ

-4%
Bộ bàn ghế triện 10 món tay 14

Bộ bàn ghế triện 10 món tay 14

Chất liệu gỗ: Gỗ nu nghiến

Kích thước:

Liên hệ

kệ tivi kiểu luis gỗ hương 160cm

kệ tivi kiểu luis gỗ hương 160cm

Chất liệu gỗ: Gỗ Hương

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ghế minh lùn 8 món

Bộ bàn ghế minh lùn 8 món

Chất liệu gỗ: Gỗ Cẩm Lai

Kích thước:

Liên hệ

kệ tivi cột nho phẳng dài 180 cm

kệ tivi cột nho phẳng dài 180 cm

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ mật

Kích thước:

Liên hệ

PHÒNG ĂN

Bộ bàn ăn oval ghế đàn 7 món gỗ gõ mật - 18 tr

Bộ bàn ăn oval ghế đàn 7 món gỗ...

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ mật

Kích thước:

18.000.000 vnđ

Bộ bàn ăn tròn ghế chạm chữ thọ 7 món gỗ gõ mật - 18 tr

Bộ bàn ăn tròn ghế chạm chữ thọ...

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ mật

Kích thước:

18.000.000 vnđ

Bộ bàn ăn oval ghế đàn 7 món gỗ hương

Bộ bàn ăn oval ghế đàn 7 món gỗ...

Chất liệu gỗ: Gỗ Hương

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn chữ nhật ghế vai bò 7 món gỗ hương

Bộ bàn ăn chữ nhật ghế vai bò...

Chất liệu gỗ: Gỗ Hương

Kích thước:

38.000.000 vnđ

Bộ bàn ăn chữ nhật hoa lá tây 7 món gỗ gõ đỏ

Bộ bàn ăn chữ nhật hoa lá tây 7...

Chất liệu gỗ: Gỗ Gõ Đỏ

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn chữ nhật tần thủy hoàng 9 món gỗ gõ mật

Bộ bàn ăn chữ nhật tần thủy hoàng...

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ mật

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn tròn hoa lá tây 11 món gỗ gõ đỏ

Bộ bàn ăn tròn hoa lá tây 11 món...

Chất liệu gỗ: Gỗ Gõ Đỏ

Kích thước:

80.000.000 vnđ

Bộ bàn ăn hoa lá tây 11 món gỗ cẩm lai

Bộ bàn ăn hoa lá tây 11 món gỗ cẩm...

Chất liệu gỗ: Gỗ Cẩm Lai

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn chữ nhật ghế vai bò gỗ hương 7 món

Bộ bàn ăn chữ nhật ghế vai bò...

Chất liệu gỗ: Gỗ Hương

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn chữ nhật 7 món gỗ cẩm lai

Bộ bàn ăn chữ nhật 7 món gỗ cẩm...

Chất liệu gỗ: Gỗ Cẩm Lai

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn chữ nhật ghế chữ thọ 9 món gỗ hương

Bộ bàn ăn chữ nhật ghế chữ thọ...

Chất liệu gỗ: Gỗ Hương

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn chữ nhật ghế lan 9 món gỗ gõ mật

Bộ bàn ăn chữ nhật ghế lan 9 món...

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ mật

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn tròn hoa lá tây 7 món gỗ cẩm lai

Bộ bàn ăn tròn hoa lá tây 7 món gỗ...

Chất liệu gỗ: Gỗ Cẩm Lai

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn chữ nhật hoa lá tây 11 món gỗ cẩm lai

Bộ bàn ăn chữ nhật hoa lá tây 11...

Chất liệu gỗ: Gỗ Cẩm Lai

Kích thước:

Liên hệ

Bộ bàn ăn hoa lá tây 9 món

Bộ bàn ăn hoa lá tây 9 món

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ đỏ

Kích thước: 220*94*80/50*45*109

48.000.000 vnđ 42.000.000 vnđ

-12%

PHÒNG THỜ

Bàn thờ 2 tầng chạm rồng - BT01

Bàn thờ 2 tầng chạm rồng - BT01

Chất liệu gỗ: Căm xe

Kích thước: 154 cm

8.500.000 vnđ

Bàn thờ 2 tầng chạm rồng - BT02

Bàn thờ 2 tầng chạm rồng - BT02

Chất liệu gỗ: căm xe

Kích thước: 134 cm

7.500.000 vnđ

Bàn thờ chạm rồng - BT03

Bàn thờ chạm rồng - BT03

Chất liệu gỗ: gỗ căm xe

Kích thước: 134 cm

6.500.000 vnđ

Bàn thờ 2 tầng chạm rồng - BT04

Bàn thờ 2 tầng chạm rồng - BT04

Chất liệu gỗ: gỗ muồng

Kích thước: 134 cm

5.500.000 vnđ

Bàn thờ chạm rồng - BT05

Bàn thờ chạm rồng - BT05

Chất liệu gỗ: Gỗ muồng

Kích thước: 107 cm

3.500.000 vnđ

Bàn thờ chạm rồng - BT06

Bàn thờ chạm rồng - BT06

Chất liệu gỗ: Gỗ muồng

Kích thước: 88 cm

3.200.000 vnđ

Bàn thờ chạm rồng - BT07

Bàn thờ chạm rồng - BT07

Chất liệu gỗ: gỗ căm xe

Kích thước: 88 cm

5.300.000 vnđ

Bàn thờ chạm sen - BT08

Bàn thờ chạm sen - BT08

Chất liệu gỗ: Gỗ tràm

Kích thước: 106 cm

7.000.000 vnđ

Bàn thờ 2 ô kéo chạm sen - BT09

Bàn thờ 2 ô kéo chạm sen - BT09

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ đỏ

Kích thước: 154 cm

Liên hệ

Bàn thờ 2 tầng chạm sen - BT10

Bàn thờ 2 tầng chạm sen - BT10

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ đỏ

Kích thước: 154 cm

25.000.000 vnđ

Bàn thờ 2 tầng chạm rồng - BT11

Bàn thờ 2 tầng chạm rồng - BT11

Chất liệu gỗ: Gỗ Gõ Đỏ

Kích thước:

25.000.000 vnđ

Bàn thờ rồng hóa 2 ô kéo - BT12

Bàn thờ rồng hóa 2 ô kéo - BT12

Chất liệu gỗ: Gỗ Hương

Kích thước:

9.000.000 vnđ

Bàn thờ triện - BT13

Bàn thờ triện - BT13

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ mật

Kích thước:

11.000.000 vnđ

Sập thờ chạm rồng gỗ gõ mật 217 cm

Sập thờ chạm rồng gỗ gõ mật...

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ mật

Kích thước: 217 cm

38.000.000 vnđ

 Sập thờ chạm rồng 197 cm gỗ gõ mật

Sập thờ chạm rồng 197 cm gỗ gõ...

Chất liệu gỗ: Gỗ gõ mật

Kích thước:

21.000.000 vnđ

Sập thờ 2 tầng chạm sen 217 cm gỗ gõ đỏ

Sập thờ 2 tầng chạm sen 217 cm gỗ...

Chất liệu gỗ: Gỗ Gõ Đỏ

Kích thước: 217 cm

Liên hệ

PHÒNG NGỦ

giuong (1)

giuong (1)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

giuong (2)

giuong (2)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (3)

Giuong (3)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (4)

Giuong (4)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (5)

Giuong (5)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (6)

Giuong (6)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (7)

Giuong (7)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (8)

Giuong (8)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (9)

Giuong (9)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (10)

Giuong (10)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (11)

Giuong (11)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (12)

Giuong (12)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (13)

Giuong (13)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (14)

Giuong (14)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (15)

Giuong (15)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Giuong (16)

Giuong (16)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

TRANH TƯỢNG

đốc lịch gỗ XB (1)

đốc lịch gỗ XB (1)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

đốc lịch gỗ XB (3)

đốc lịch gỗ XB (3)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Đốc lịch gỗ ngư ông

Đốc lịch gỗ ngư ông

Chất liệu gỗ: gỗ gõ đỏ

Kích thước:

Liên hệ

đốc lịch gỗ XB (5)

đốc lịch gỗ XB (5)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Tranh gỗ XB (1)

Tranh gỗ XB (1)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Tranh gỗ XB (2)

Tranh gỗ XB (2)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Tranh gỗ XB (3)

Tranh gỗ XB (3)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Tranh gỗ bát mã truy phong

Tranh gỗ bát mã truy phong

Chất liệu gỗ: gỗ gõ đỏ

Kích thước:

Liên hệ

Tranh gỗ XB (5)

Tranh gỗ XB (5)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

Tranh gỗ trống đồng

Tranh gỗ trống đồng

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

photo (3)

photo (3)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

tượng gỗ  (1)

tượng gỗ (1)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

tượng gỗ  (2)

tượng gỗ (2)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

tượng gỗ  (3)

tượng gỗ (3)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

tượng gỗ  (4)

tượng gỗ (4)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

tượng gỗ  (5)

tượng gỗ (5)

Chất liệu gỗ:

Kích thước:

Liên hệ

2018 Copyright © GỖ MỸ NGHỆ CAO CẤP XUẤT KHẨU XUÂN BÁCH. All rights reserved. Design by Nina
Facebook chat
Hotline:
0989 988 945